Поради молодим учителям

1. Учитель повинен ретельно готуватись до уроку. Він зобов’язаний добре вивчити не тільки матеріал з підручника, а й додаткову навчальну та методичну літературу, скласти конспект та поурочний план.

2. На уроці учитель повинен керуватись поурочним планом і дотримуватись всіх елементів плану. Якщо, наприклад, в поурочному плані є такі елементи як: перевірка домашнього завдання,опитування, подача нового матеріалу, закріплення нового матеріалу та ін., то необхідно витримати всі вказані елементи з відповідно вказаним дозуванням часу.

3. Опитування учнів можна проводити різними способами: фронтально, письмово, індивідуально при активній участі класу і т.п.. Слід пам’ятати, що завдання опитування полягає не тільки в тому, щоб перевірити знання учнів, а й закріпити та поглибити їх знання з попереднього матеріалу.

4. Після опитування учитель робить певні висновки. Він називає прізвища тих учнів, які слабо підготувались до уроку, або зовсім не підготувались до уроку. Якщо в заданому матеріалі виявились важкі, незрозумілі питання, то учитель повинен повторно їх роз’яснити.

5. Учитель робить плавний перехід до нового матеріалу. Називає тему уроку, вказує навчальну і виховну мету, проводить мотивацію нового матеріалу, підкреслює зв'язок між даним матеріалом і життям, вказує основну і додаткову літературу по даній темі.

6. Новий матеріал учитель подає змістовно, глибоко, цікаво, емоційно. Якщо в новому матеріалі зустрічаються важкі місця, то мистецтво учителя полягає в тому, щоби ці складні питання подати в простій зрозумілій формі.

7. Часто, під час подачі нового матеріалу, в класі – тиша, створюється враження, що учні уважно слухають. Учитель повинен бути психологом і переконатися в тому, чи учні дійсно уважно слухають, чи тільки тихо сидять, а думають про щось інше. Це проявляєтьсь тоді, коли учитель розказує нецікаво, а учні пасивно слухають, коли між учителем і учнями немає зворотного зв’язку. Тому виклад нового матеріалу слід обов’язково проводити при активній участі учнів класу.

8. При проведенні уроку слід раціонально використовувати те, що дозволяє ефективно провести весь урок, змістовно і глибоко викласти новий матеріал та добре його закріпити. В багатьох випадках закріплення нового матеріалу або зовсім відсутнє, або формальне. Слід врахувати, що в такій ситуації, коли з багатьох предметів або відсутня література, або її недостатньо, закріплення нового матеріалу – обов’язкове. Учень повинен на уроці не тільки ознайомитись з новим матеріалом, але й значну його частину засвоїти.

9. Учитель на уроці повинен бути мати відповідний зовнішній вигляд, бути охайно одягнутим, слідкувати за культурою мови своєї і учнів. По відношенню до учнів учитель повинен бути в достатній мірі строгий, але справедливий. Педагогіка співробітництва допускає відношення між учителем як рівний з рівним, пам’ятаючи,що чим з більшою повагою учитель буде відноситись до учнів, тим з більшою повагою учень буде відноситись до учителя. Учитель повинен виробляти в собі таку рису як терпеливість і вміння стримувати свої емоції навіть тоді, коли хтось із учнів намагається порушити дисципліну навмисно, щоб вивести учителя з рівноваги.

10. Молоді вчителі зобов’язані систематично підвищувати свій методичний та педагогічний рівень, працюючи з відповідною навчальною та методичною літературою. Один із ефективних спссобів підвищення педагогічної майстерності є відвідування уроків досвідчених учителів.

Написання поурочного плану

Поурочний план – дзеркало роботи учителя, пишеться систематично на кожний урок і повинен бути змістовний і акуратний.

Поурочний план повинен включати такі основні питання: дату, клас, тему і мету уроку, питання для опитування, розгорнутий план викладу нового матеріалу, питання, задачі чи приклади для повторення та закріплення нових знань, проблемні питання, домашнє завдання, унаочнення уроку, методику його проведення.

Краще всього поурочний план вести в одному зошиті і писати на одній сторінці листа, а другу сторінку залишити для заміток, де можна записати на майбутнє цікаву для себе думку, чи більш вдалий спосіб викладу матеріалу, вирізку з газети, новинки в галузі і т.д. Складаючи поурочний план, учитель повинен думати і про те, щоб урок був змістовний, цікавий і приніс учням не тільки знання, а й задоволення.

Підготовка учителя до уроку

Готуючись до уроку, учитель повинен вияснити тему уроку, мету уроку, тип уроку, основні питання уроку.

Проаналізувати результати попередніх уроків.

Переглянути план попередньоко уроку.

Вивчити матеріал з підручника, переглянути спеціальну та методичну літературу.

Підібрати наглядні посібники, фактичний матеріал, методичну літературу, роздатковий матеріал.

Продумати план уроку, питання та їх послітовність.

Врахувати вікові особливості учнів, важкі місця.

Скласти план уроку.

Оцінити навчальне і виховне значення матеріалу.

Підготувати все необхідне для уроку.

Перевірити готовність до уроку свою, учнів, аудиторії, обладнання.

Кол-во просмотров: 60

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.